कला संस्कृति र पर्यटन विकासका लागि हाम्रो आवाज
पुर्बेली मन, पुर्बकै मनोरञ्जन यो हो रेडियो पूर्वको........

space for add

कार्यक्रम तलिका

Time Presenter Program Title
12:00 AM - 02:00 AM - सदाबाहार हिन्दी गीत
02:00 AM - 04:00 AM - नेपाली आधुनिक गीत
04:00 AM - 05:00 AM - हिन्दी भजन
05:00 AM - 05:05 AM - राष्ट्रिय गान
05:05 AM - 06:00 AM - नेपाली भजन
06:00 AM - 06:30 AM उज्यालो कायाकैरन
06:30 AM - 07:00 AM - राष्ट्रिय गीत
07:00 AM - 07:15 AM उमेश अधिकारी संविधान शिक्षा
07:15 AM - 08:00 AM - स्थानीय गीत
08:00 AM - 08:30 AM उमेश / मेघराज सुनाखरी समाचार
08:30 AM - 09:00 AM - हलिउड गीत
09:00 AM - 10:00 AM उमेश अधिकारी गेष्ट हाउस् पुनः प्रसारण
10:00 AM - 11:00 AM - नेपाली चलचित्र
11:00 AM - 12:00 PM - लोक गीत
12:00 PM - 12:15 PM उज्यालो नेपाल खबर
12:15 PM - 01:00 PM - हिन्दी फिल्म् गीत
01:00 PM - 02:00 PM - नेपाली पप गीत
02:00 PM - 02:15 PM रेनु तमाङ्ग सुनाखरी न्युज एक्स्प्रेस
02:15 PM - 03:00 PM - नेपाली रिमिक्स गीत
03:00 PM - 03:15 PM उज्यालो नेपाल खबर
05:00 PM - 05:15 PM - पुर्वेली सेरोफेरो
05:15 PM - 06:00 PM - बाल गीत
06:00 PM - 06:30 PM रेनुकला / मेघराज सुनाखरी समाचार
06:30 PM - 07:00 PM - नयाँ नेपाली गीत
07:00 PM - 08:00 PM - नेपाली आधुनिक
08:00 PM - 08:30 PM उज्यालो नेपाल दर्पण
08:30 PM - 09:00 PM - Hindi Old Songs
09:00 PM - 10:00 PM - पुरानो नेपाली गीत
10:00 PM - 10:10 PM उमेश अधिकारी सुनाखरी हाइलाइट
10:10 PM - 11:00 PM - पुरानो नेपाली गीत
11:00 PM - 12:00 AM - हिन्दी गजल गीत
Time Presenter Program Title
12:00 AM - 02:00 AM - सदाबाहार हिन्दी गीत
02:00 AM - 04:00 AM - नेपाली आधुनिक गीत
04:00 AM - 05:00 AM - हिन्दी भजन
05:00 AM - 05:05 AM - राष्ट्रिय गान
05:05 AM - 06:00 AM - नेपाली भजन
06:00 AM - 06:30 AM उज्यालो कायाकैरन
06:30 AM - 07:00 AM - राष्ट्रिय गीत
07:00 AM - 07:15 AM उमेश अधिकारी संविधान शिक्षा
07:15 AM - 08:00 AM - स्थानीय गीत
08:00 AM - 08:30 AM उमेश / मेघराज सुनाखरी समाचार
08:30 AM - 09:00 AM नेपाली सेना माटोले माग्दैन
09:00 AM - 10:00 AM - नेपाली आधुनिक
10:00 AM - 11:00 AM - नेपाली चलचित्र
11:00 AM - 12:00 PM - लोक गीत
12:00 PM - 12:15 PM उज्यालो नेपाल खबर
12:15 PM - 01:00 PM - हिन्दी फिल्म् गीत
01:00 PM - 02:00 PM - नेपाली पप गीत
02:00 PM - 02:15 PM रेनु तमाङ्ग सुनाखरी न्युज एक्स्प्रेस
02:15 PM - 03:00 PM - नेपाली रिमिक्स गीत
03:00 PM - 03:15 PM उज्यालो नेपाल खबर
04:00 PM - 05:00 PM जंग + बिजेन्द्र लेक–बेशी
05:00 PM - 05:15 PM - पुर्वेली सेरोफेरो
05:15 PM - 06:00 PM - बाल गीत
06:00 PM - 06:30 PM रेनुकला / मेघराज सुनाखरी समाचार
06:30 PM - 07:00 PM - नयाँ नेपाली गीत
07:00 PM - 08:00 PM - नेपाली आधुनिक
08:00 PM - 08:30 PM उज्यालो नेपाल दर्पण
09:00 PM - 10:00 PM - पुरानो नेपाली गीत
10:00 PM - 10:10 PM उमेश अधिकारी सुनाखरी हाइलाइट
10:10 PM - 11:00 PM - पुरानो नेपाली गीत
11:00 PM - 12:00 AM - हिन्दी गजल गीत
Time Presenter Program Title
12:00 AM - 02:00 AM - सदाबाहार हिन्दी गीत
02:00 AM - 04:00 AM - नेपाली आधुनिक गीत
04:00 AM - 05:00 AM - हिन्दी भजन
05:00 AM - 05:05 AM - राष्ट्रिय गान
05:05 AM - 06:00 AM - नेपाली भजन
06:00 AM - 06:30 AM उज्यालो कायाकैरन
06:30 AM - 07:00 AM - राष्ट्रिय गीत
07:00 AM - 07:15 AM उमेश अधिकारी संविधान शिक्षा
07:15 AM - 08:00 AM - स्थानीय गीत
08:00 AM - 08:30 AM उमेश / मेघराज सुनाखरी समाचार
08:30 AM - 09:00 AM - हलिउड गीत
09:00 AM - 10:00 AM - नेपाली आधुनिक
10:00 AM - 11:00 AM - नेपाली चलचित्र
11:00 AM - 12:00 PM - लोक गीत
12:00 PM - 12:15 PM उज्यालो नेपाल खबर
12:15 PM - 01:00 PM - हिन्दी फिल्म् गीत
01:00 PM - 02:00 PM - नेपाली पप गीत
02:00 PM - 02:15 PM रेनु तमाङ्ग सुनाखरी न्युज एक्स्प्रेस
02:15 PM - 03:00 PM बीरबहादुर लिम्बु इतिहाँस पुनःप्रसारण
03:00 PM - 03:15 PM उज्यालो नेपाल खबर
05:00 PM - 05:15 PM - पुर्वेली सेरोफेरो
05:15 PM - 06:00 PM - बाल गीत
06:00 PM - 06:30 PM रेनुकला / मेघराज सुनाखरी समाचार
06:30 PM - 07:00 PM - नयाँ नेपाली गीत
07:00 PM - 08:00 PM - नेपाली आधुनिक
08:00 PM - 08:30 PM उज्यालो नेपाल दर्पण
08:30 PM - 09:00 PM - साहित्यिक कार्यक्रम सुसेली
09:00 PM - 09:15 PM - पुरानो नेपाली गीत
09:15 PM - 10:00 PM उज्यालो श्रुति–संवेग
10:00 PM - 10:10 PM उमेश अधिकारी सुनाखरी हाइलाइट
10:10 PM - 11:00 PM - पुरानो नेपाली गीत
11:00 PM - 12:00 AM - हिन्दी गजल गीत
Time Presenter Program Title
12:00 AM - 02:00 AM - सदाबाहार हिन्दी गीत
02:00 AM - 04:00 AM - नेपाली आधुनिक गीत
04:00 AM - 05:00 AM - हिन्दी भजन
05:00 AM - 05:05 AM - राष्ट्रिय गान
05:05 AM - 06:00 AM - नेपाली भजन
06:00 AM - 06:30 AM उज्यालो कायाकैरन
06:30 AM - 07:00 AM - राष्ट्रिय गीत
07:00 AM - 07:15 AM उमेश अधिकारी संविधान शिक्षा
07:15 AM - 08:00 AM - स्थानीय गीत
08:00 AM - 08:30 AM उमेश / मेघराज सुनाखरी समाचार
08:30 AM - 09:00 AM - हलिउड गीत
09:00 AM - 10:00 AM - नेपाली आधुनिक
10:00 AM - 11:00 AM - नेपाली चलचित्र
10:00 AM - 11:00 AM - कलिउड अपडेट
11:00 AM - 12:00 PM - लोक गीत
12:00 PM - 12:15 PM उज्यालो नेपाल खबर
12:15 PM - 01:00 PM - हिन्दी फिल्म् गीत
12:15 PM - 01:00 PM वीर बहादुर लिम्बु जीवनदान
01:00 PM - 02:00 PM बिजेन्द्र तामाङ्ग कलिउड अपडेट (पुनःप्रसारण)
02:00 PM - 02:15 PM रेनु तमाङ्ग सुनाखरी न्युज एक्स्प्रेस
02:15 PM - 03:00 PM उमेश अधिकारी गेष्ट हाउस् (पुनःप्रसारण)
03:00 PM - 03:15 PM उज्यालो नेपाल खबर
04:00 PM - 05:00 PM जंग + बिजेन्द्र लेक–बेशी
05:00 PM - 05:15 PM - पुर्वेली सेरोफेरो
05:15 PM - 06:00 PM - बाल गीत
06:00 PM - 06:30 PM रेनुकला / मेघराज सुनाखरी समाचार
06:30 PM - 07:00 PM - नयाँ नेपाली गीत
07:00 PM - 08:00 PM - नेपाली आधुनिक
08:00 PM - 08:30 PM उज्यालो नेपाल दर्पण
09:00 PM - 10:00 PM मेघराज तामाङ्ग सिर्जनाको आँगन (पुनःप्रसारण)
10:00 PM - 10:10 PM उमेश अधिकारी सुनाखरी हाइलाइट
10:10 PM - 11:00 PM - पुरानो नेपाली गीत
11:00 PM - 12:00 AM - हिन्दी गजल गीत
Time Presenter Program Title
12:00 AM - 02:00 AM - सदाबाहार हिन्दी गीत
02:00 AM - 04:00 AM - नेपाली आधुनिक गीत
04:00 AM - 05:00 AM - हिन्दी भजन
05:00 AM - 05:05 AM - राष्ट्रिय गान
05:05 AM - 06:00 AM - नेपाली भजन
06:00 AM - 06:30 AM उज्यालो कायाकैरन
06:30 AM - 07:00 AM - राष्ट्रिय गीत
07:00 AM - 07:15 AM उमेश अधिकारी संविधान शिक्षा
07:15 AM - 08:00 AM - स्थानीय गीत
08:00 AM - 08:30 AM उमेश / मेघराज सुनाखरी समाचार
08:30 AM - 09:00 AM - हलिउड गीत
09:00 AM - 10:00 AM - नेपाली आधुनिक
10:00 AM - 11:00 AM - नेपाली चलचित्र
11:00 AM - 12:00 PM - लोक गीत
12:00 PM - 12:15 PM उज्यालो नेपाल खबर
12:15 PM - 01:00 PM - हिन्दी फिल्म् गीत
01:00 PM - 02:00 PM - नेपाली पप गीत
02:00 PM - 02:15 PM रेनु तमाङ्ग सुनाखरी न्युज एक्स्प्रेस
02:15 PM - 03:00 PM - नेपाली रिमिक्स गीत
03:00 PM - 03:15 PM उज्यालो नेपाल खबर
05:00 PM - 05:15 PM - पुर्वेली सेरोफेरो
05:15 PM - 06:00 PM - बाल गीत
06:00 PM - 06:30 PM रेनुकला / मेघराज सुनाखरी समाचार
06:30 PM - 07:00 PM - नयाँ नेपाली गीत
07:00 PM - 08:00 PM बीरबहादुर लिम्बु इतिहाँस
08:00 PM - 08:30 PM उज्यालो नेपाल दर्पण
08:30 PM - 09:00 PM - Hindi Old Songs
09:00 PM - 10:00 PM रोशन दिप सुसेली
10:00 PM - 10:10 PM उमेश अधिकारी सुनाखरी हाइलाइट
10:10 PM - 11:00 PM - पुरानो नेपाली गीत
11:00 PM - 12:00 AM - हिन्दी गजल गीत
Time Presenter Program Title
12:00 AM - 02:00 AM - सदाबाहार हिन्दी गीत
02:00 AM - 04:00 AM - नेपाली आधुनिक गीत
04:00 AM - 05:00 AM - हिन्दी भजन
05:00 AM - 05:05 AM - राष्ट्रिय गान
05:05 AM - 06:00 AM - नेपाली भजन
06:00 AM - 06:30 AM उज्यालो कायाकैरन
06:30 AM - 07:00 AM - राष्ट्रिय गीत
07:00 AM - 07:15 AM उमेश अधिकारी संविधान शिक्षा
07:15 AM - 08:00 AM - स्थानीय गीत
08:00 AM - 08:30 AM उमेश / मेघराज सुनाखरी समाचार
08:30 AM - 09:00 AM - हलिउड गीत
09:00 AM - 10:00 AM - नेपाली आधुनिक
10:00 AM - 11:00 AM - नेपाली चलचित्र
11:00 AM - 12:00 PM - लोक गीत
12:00 PM - 12:15 PM उज्यालो नेपाल खबर
12:15 PM - 01:00 PM - हिन्दी फिल्म् गीत
01:00 PM - 02:00 PM - नेपाली पप गीत
02:00 PM - 02:15 PM रेनु तमाङ्ग सुनाखरी न्युज एक्स्प्रेस
02:15 PM - 03:00 PM - नेपाली रिमिक्स गीत
03:00 PM - 03:15 PM उज्यालो नेपाल खबर
05:00 PM - 05:15 PM - पुर्वेली सेरोफेरो
05:15 PM - 06:00 PM - बाल गीत
06:00 PM - 06:30 PM रेनुकला / मेघराज सुनाखरी समाचार
06:30 PM - 07:00 PM - नयाँ नेपाली गीत
07:00 PM - 08:00 PM उमेश अधिकारी गेष्ट हाउस्
08:00 PM - 08:30 PM उज्यालो नेपाल दर्पण
08:30 PM - 09:00 PM - साहित्यिक कार्यक्रम सुसेली
09:00 PM - 09:15 PM - पुरानो नेपाली गीत
09:15 PM - 10:00 PM उज्यालो श्रुति–संवेग
10:00 PM - 10:10 PM उमेश अधिकारी सुनाखरी हाइलाइट
10:10 PM - 11:00 PM - पुरानो नेपाली गीत
11:00 PM - 12:00 AM - हिन्दी गजल गीत
Time Presenter Program Title
12:00 AM - 02:00 AM - सदाबाहार हिन्दी गीत
02:00 AM - 04:00 AM - नेपाली आधुनिक गीत
04:00 AM - 05:00 AM - हिन्दी भजन
05:00 AM - 05:05 AM - राष्ट्रिय गान
05:05 AM - 06:00 AM - नेपाली भजन
06:00 AM - 06:30 AM उज्यालो कायाकैरन
06:30 AM - 07:00 AM - राष्ट्रिय गीत
07:00 AM - 07:15 AM उमेश अधिकारी संविधान शिक्षा
07:15 AM - 08:00 AM - स्थानीय गीत
08:00 AM - 08:30 AM उमेश / मेघराज सुनाखरी समाचार
08:30 AM - 09:00 AM - हलिउड गीत
09:00 AM - 10:00 AM बिरबहादुर लिम्बु इतिहाँस पुनःप्रसारण
10:00 AM - 11:00 AM - नेपाली चलचित्र
10:00 AM - 11:00 AM - कलिउड अपडेट
11:00 AM - 12:00 PM - लोक गीत
12:00 PM - 12:15 PM उज्यालो नेपाल खबर
12:15 PM - 01:00 PM वीर बहादुर लिम्बु जीवनदान
01:00 PM - 02:00 PM - नेपाली पप गीत
02:00 PM - 02:15 PM रेनु तमाङ्ग सुनाखरी न्युज एक्स्प्रेस
02:15 PM - 03:00 PM - नेपाली रिमिक्स गीत
03:00 PM - 03:15 PM उज्यालो नेपाल खबर
04:00 PM - 05:00 PM जंग + बिजेन्द्र लेक–बेशी
05:00 PM - 05:15 PM - पुर्वेली सेरोफेरो
05:15 PM - 06:00 PM - बाल गीत
06:00 PM - 06:30 PM रेनुकला / मेघराज सुनाखरी समाचार
06:30 PM - 07:00 PM - नयाँ नेपाली गीत
07:00 PM - 07:30 PM रोशन दिप गीती भावना
07:30 PM - 08:00 PM J-WASH-CC सरसफाइ चौतारी
08:00 PM - 08:30 PM उज्यालो नेपाल दर्पण
09:00 PM - 10:00 PM मेघराज तामाङ्ग सिर्जनाको आँगन
10:00 PM - 10:10 PM उमेश अधिकारी सुनाखरी हाइलाइट
10:10 PM - 11:00 PM - पुरानो नेपाली गीत
11:00 PM - 12:00 AM - हिन्दी गजल गीत
space for add

कर्मचारीको परिचय

More

अभिलेखालय

Suseli promo
asuko sajaya
Itihas
zingle sunaakharii
space for add

सामाजिक सन्जाल

More

भिडियोहरु

More

तस्बीर संग्रह